Handtherapie


Wat is handtherapie?

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Wanneer u uw hand niet meer volledig kunt gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen dan de grootste aandacht vereisen.Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen.

De handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Dit kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode therapie krijgen. Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, gegeven door speciaal opgeleide deskundigen. De handtherapeut is uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Hij/zij werkt nauw samen met huisartsen, handchirurgen en andere medische specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed (postoperatief) herstel.

De opleiding tot handtherapeut heb ik gevolgd aan The Hand Academy in Amsterdam. Dit is een door de Nederlandse Vereniging voor Hand Therapie (NVHT) erkende opleiding. De ‘Opleiding Handtherapie’ is een intensieve en uitgebreide opleiding waarin de cursist handtherapeutische kennis en vaardigheden opdoet.

Handtherapie bestaat uit:

* Deskundige analyse van uw handfunctie
* Wondverzorging en oedeembestrijding
* Oefentherapie om de beweeglijkheid en kracht te herstellen
* Littekenbehandeling na een operatie
* Aanmeten, maken en/of aanpassen van een (tijdelijke) spalk
* Ergonomische adviezen
* Adviezen over het gebruik van hand en/of pols
De adviezen en/of behandelingen kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, maar altijd gericht op uw specifieke probleem.

Vergoeding

Handtherapie valt onder de vergoedingsregeling reguliere fysiotherapie. Optimal Cycling & Fysio heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten (u kunt hier alles over vinden onder het kopje Informatie). U kunt zonder verwijzing bij ons terecht. Bij uw eerste afspraak onderzoekt de handtherapeut of hij/zij u kan helpen bij uw hulpvraag. Is dat het geval, dan brengen we (na uw toestemming) de huisarts hiervan op de hoogte. Eventueel vragen we aanvullende informatie op bij uw huisarts of specialist.

De vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis. Bij een restitutie polis wordt de behandeling 100% vergoed. Bij een natura of budget polis ligt de vergoeding rond de 75% van het marktconforme tarief. Dit tarief is per zorgverzekeraar verschillend. Er wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico.